Deze site maakt gebruik van cookies.Door verder te gaan met bladeren op deze site, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Gezinsbond Groot Lennik

De Gezinsbond

De ‘Bond van de Talrijke Huisgezinnen’, zoals de benaming aanvankelijk luidde, kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin.  Zo kort na de eerste wereldoorlog had de Bond als belangrijkste taak de door oorlog geteisterde gezinnen te steunen en hen zo snel mogelijk de trieste jaren van geweld en ontbering te laten vergeten.

Als hoofdonderwijzer van de gemeenteschool te Lennik was ‘Meester Vincx’ (Jozef-Firmin Vincx 1875 – 1943), zeer goed geplaatst om de noden van de gezinnen te kennen in deze na-oorlogse jaren.Dit zette hem ertoe aanzette om in 1925, zoals op zovele plaatsen in Vlaanderen, een afdeling van de Bond op te richten te St-Kwintens-Lennik.

Het is in belangrijke mate aan acties van de Bond te danken:

  • dat de kinderbijslag zijn huidige betekenis kreeg,
  • dat er relatief belangrijke studietoelagen worden uitgekeerd,
  • dat er leningen bestaan voor het bouwen of kopen van een woning,
  • dat er belastingsvermindering werd ingevoerd voor grote gezinnen,
  • dat de militaire dienstplicht werd afgeschaft, enz...

Vormde de ‘welvaart” van de gezinnen de eerste stimulans, dan behoort ook de zorg voor het ‘welzijn’ van de gezinnen sterk tot de aandachtssfeer van de Bond: aandacht voor de relatie man-vrouw, de relatie ouders-kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin. De Bond wil, als Vlaanderens grootste gezinsbeweging met meer dan  300 000 aangesloten gezinnen, de belangen verdedigen van ALLE gezinnen: grote en jonge gezinnen, grootouders, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, … ongeacht hun politieke voorkeur, geloofsovertuiging, ….  Daarom veranderde begin 2002 de naam ‘Bond van Grote en Jonge Gezinnen’ in GEZINSBOND.

De Gezinsbond verdedigt ook jouw gezin door dik en dun!

Ruim negen decennia later liggen de doelstellingen van de Gezinsbond niet zover weg van de beginperiode.  Gelukkig blijven wij gespaard van oorlogsgeweld met alle bijhorende ellende, zodat de Gezinsbond zich kan inzetten voor andere belangrijke zaken, maar nog steeds… ten dienste van de gezinnen.

In 1995 werden, naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling, de afdelingen Sint-Kwintens, Sint-Martens, Eizeringen en Gaasbeek samengevoegd en werd de afdeling Groot Lennik boven de doopvont gehouden.

De afdeling Groot Lennik  vertegenwoordigt ruim 400 gezinnen en is één van de grootste afdelingen uit de streek.

Lidgeld 2018

 

Half oktober krijg je de uitnodiging om je lidgeld ter hernieuwen in je brievenbus. Met deze bijdrage van 40 euro wordt heel wat gerealiseerd: op nationaal niveau verdedigt de Gezinsbond de belangen van alle gezinnen en gaat soms met wetsvoorstellen naar de regering. De Gezinsbond organiseert vakanties, uitstappen…

 

Met de lidkaart kan je ook sparen. Je krijgt korting bij de aankopen bij verschillende handelaren, bij aankoop van LIJNkaart of telefoonkaart. Zo heb je al snel je lidmaatschapsbijdrage terugverdiend!

 

Plaatselijk wordt ook heel wat georganiseerd: je vindt alle info terug in de ‘De Bond’, in ons ‘Lenniks Bondje’ en op onze website www.gezinsbondlennik.be .

 

Je lidmaatschap is het bewijs dat je dit alles weet te waarderen.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat je graag lid blijft.

 

Mogen we dan ook vragen dat je het betalen van de bijdrage niet uitstelt.

Na het registreren van de overschrijving worden 2 lidkaarten naar je adres opgestuurd (wachttijd ongeveer 3 weken).

 

Leden die kortingskaarten voor de NMBS wensen aan te vragen kunnen dit enkel op vertoon van de lidkaart 2018 of met een kopie van het rekeninguittreksel van de overschrijving van het lidmaatschap 2018.

Het bonnenboekje 2018 kan afgehaald worden tijdens de nieuwjaarsontmoeting of op een van de permanentiedagen: 23/10, 13/11, 11/12, 22/01/2018, 19/02, 19/03, 16/04, 14/05, 18/06, 17/09, 15/10, 19/11 en 17/12) tussen 20 en 22 uur in het O.C.M.W ontmoetingslokaal te Lennik of na afspraak (02 532 08 37).

Meer info : Greta Claes, gezinsbondlennik@gmail.com